RODO.

Informacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych
Niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych przekazanych za pomocą niniejszego formularza jest Pensjonat Chłapowo, z siedzibą : Władysławowo ul.Górnicza 23-25
Celem zbierania danych za pomocą powyższego formularza jest:
możliwość przesyłania drogą elektroniczną treści marketingowych na wskazany adres e-mail i kontaktowania się na podany w formularzu numer telefonu, na czas nieokreślony;
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu przedmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora, w tym podmioty przetwarzające je w jego imieniu, np. dostawcy usług technicznych i podmioty świadczące mu usługi doradcze i finansowe.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, może to jednak nastąpić z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych.

  • Chłapowo ul. Górnicza 23-25, 84-120 Władysławowo
  • +48 501 735 385
  • kontakt@lazurchlapowo.pl